κριτήρια μελών

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Εβδομαδιαίου Περιφερειακού Τύπου έχει θέση υψηλά κριτήρια ένταξης των μελών του, προασπίζοντας έτσι τιςcriteria έγκριτες και έγκυρες εβδομαδιαίες περιφερειακές εφημερίδες στην Ελληνική Περιφέρεια.

Το λογότυπο του Σ.Ι.Ε.Π.Τ. εμφανίζεται μόνο στην ταυτότητα των εφημερίδων που τηρούν τα αυστηρά κριτήρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και διατηρούν υψηλό εκτυπωτικό επίπεδο.

Οι εβδομαδιαίες περιφερειακές εφημερίδες μέλη του Σ.Ι.Ε.Π.Τ. έχουν υψηλή αναγνωσιμότητα στις τοπικές κοινωνίες που εκδίδονται εφόσον προασπίζουν τα τοπικά συμφέροντα, συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και πάνω απ΄ όλα ενημερώνουν το αναγνωστικό κοινό αντικειμενικά και αμερόληπτα.

Κριτήρια Ένταξης Μελών

 Η Εβδομαδιαία Εφημερίδα Οφείλει να: 

  1. Έχει ανελλιπή έκδοση για τουλάχιστον ένα έτος.
  2. Εκδίδεται τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα σε συγκεκριμένη ημέρα.
  3. Είναι και πολιτική εφημερίδα.
  4. Έχει γραφείο ανοιχτό προς το κοινό.
  5. Έχει τοπικά θέματα τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της συνολικής ύλης.
  6. Έχει εκτυπωτικό τιράζ που ξεπερνά τα 1000 φύλλα την εβδομάδα.
  7. Έχει μέσο όρο αναγνωσιμότητας που ξεπερνά το 10% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής που εκδίδεται.
  8. Μην ξεπερνά διαφημιστικά το 70% της συνολικής έκδοσης.
  9. Τηρεί τα υψηλότερα ιδανικά ηθικής και επαγγλματικής παράδοσης.
  10. Σέβεται τους θεσμούς του αθέμιτου ανταγωνισμού στην τοπική κοινωνία που υπηρετεί.

Βασικοί σκοποί του ΣΙΕΠΤείναι:

n να προασπίζει σε κεντρικό επίπεδο τα συμφέροντα του κλάδου και του κάθε εκδότη με σεβασμό και εντιμότητα.

nνα δίνει λύσεις σε κάθε είδους προβληματισμό συναδέλφων επαγγελματικής και νομικής φύσεως.

n η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις μικρότερες εκδοτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους.

n η ενημέρωση των εκδοτών για τις δυνατότητες ένταξής τους σε προγράμματα επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

nη ανάπτυξη στενής συνεργασίας με το σύνολο των διαφημιστικών εταιριών, προκειμένου ένα μεγάλο κομμάτι της διαφημιστικής πίτας που προορίζεται για την προβολή των κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια να διοχετεύεται προς τα μέλη του Συνδέσμου.

n η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και ειδικών εκδηλώσεων, όπου τα μέλη του συνδέσμου μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους δημιουργικές ιδέες και αναπτυξιακές προτάσεις.


Photo Title 1
You are here Κριτήρια Μελών