Προφίλ

SIEPT_LOGOTYPE_Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Εβδομαδιαίου Περιφερειακού Τύπου (Σ.Ι.Ε.Π.Τ.) είναι ένας θεσμοθετημένος φορέας (Σωματείο Μ.Κ.Ο.) υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης-Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας.

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2007 ως Επαγγελματική Ένωση με σκοπό να προασπίζει τα συμφέροντα και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Ο Σ.Ι.Ε.Π.Τ. περιλαμβάνει 47 από τις πιο αξιόπιστες έγκριτες και έγκυρες εφημερίδες από όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας πάνω από 45 νομούς της Επικράτειας, με εβδομαδιαία αναγνωσιμότητα που ξεπερνά τους 650.000 χιλιάδες αναγνώστες, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα αναγνωσιμότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης-Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας.

Όλα τα μέλη του Σ.Ι.Ε.Π.Τ. λειτουργούν οργανωμένες εκδοτικές επιχειρήσεις απασχολώντας πάνω από 400 εξειδικευμένους συνεργάτες καθώς εκδίδουν πολυσέλιδες έγχρωμες εφημερίδες, συμβάλλοντας στην έγκυρη ενημέρωση και την ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, διασφαλίζοντας σε τοπικό επίπεδο τον πλουραλισμό και την πολυφωνία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι τρεις κύριοι άξονες της ίδρυσης και λειτουργίας του ΣΙΕΠΤ είναι:
Α. Η διασύνδεση των κορυφαίων εβδομαδιαίων περιφερειακών εντύπων, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου έγκυρης ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στην ελληνική περιφέρεια,

ΒΗ δημιουργία ενός φορέα που θα προασπίζει δυναμικά τα συμφέροντα του κλάδου και του κάθε εκδότη με σεβασμό και εντιμότητα και θα βοηθά στην ενίσχυση και ανάπτυξη του λειτουργήματος που επιτελεί ο εβδομαδιαίος Τύπος της περιφέρειας.

Γ. Η διαρκής δυναμική παρουσία σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και ειδικών εκδηλώσεων, με στόχο τα μέλη μας να ανταλλάσσουν μεταξύ τους, αλλά και με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, δημιουργικές ιδέες και αναπτυξιακές προτάσεις.

Δ. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με το σύνολο των διαφημιστικών εταιρειών και media shops για την αποτελεσματική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου ένα μέρος της διαφημιστικής δαπάνης που προορίζεται για την προβολή των κρατικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια να διοχετεύεται προς τις εφημερίδες-μέλη.

Ε. Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις μικρότερες εκδοτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους και η ενημέρωση των εκδοτών για τις δυνατότητες ένταξής τους σε προγράμματα επιδοτήσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.


Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να γνωρίσετε από κοντά τις υψηλής ποιότητας και αναγνωρισμένης εγκυρότητας εβδομαδιαίες εφημερίδες-μέλη του Σ.Ι.Ε.Π.Τ.

 Ο Πρόεδρος 
του Σ.Ι.Ε.Π.Τ.
Ευάγγελος Νικ. Μυταράς

Photo Title 1
You are here Προφίλ